OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E

Poslední aktualizace

Předposlední aktualizace

A) V sekci „Informace o akcích“, je přidána informace o 28. Společenském plesu.

B) V sekci „Fotogalerie“ je soubor fotografií z 28. Společenského plesu.

C) Sekce „Zastupitelské orgány“  je aktualizována v souladu s výsledky komunálních voleb v roce 2018 a následnými povolebními vyjednáváními.

                                                                                                              Tato aktualizace je z 24. února 2019

A) V sekci „Informace o akcích“, je přidána informace o oslavách Mezinárodního dne žen na Domažlicku. 

B) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z oslav MDŽ.

                                                                                                              Tato aktualizace je z 18. března 2019