OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E

Poslední aktualizace

Předposlední aktualizace

A) Přidána nová sekce „Volby do PS 2017“, kde vás budeme průběžně seznamovat s naší prací v této oblasti.

B) V sekci „Fotogalerie“ je soubor fotografií z akce, kterou jsme zahájili předvolební kampaň do PSP ČR.

C) V sekci „Pravda zleva“ přidáno nové předvolební číslo našeho zpravodaje - č. 18.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tato aktualizace je z 3. září 2017

A) V sekci „Volby do PS 2017“, přidána krátká informace o domažlické předvolební akci. ti.

B) V sekci „Fotogalerie“ je soubor fotografií z předvolební akce v Domažlicích.

C) V sekcích „Složení orgánů“ a „Zastupitelské orgány“ jsou provedeny změny podle skutečného stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tato aktualizace je z 16. září 2017