OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E

Poslední aktualizace

Předposlední aktualizace

A) V sekci „Volby do PS 2017“, přidána krátká informace o domažlické předvolební akci. ti.

B) V sekci „Fotogalerie“ je soubor fotografií z předvolební akce v Domažlicích.

C) V sekcích „Složení orgánů“ a „Zastupitelské orgány“ jsou provedeny změny podle skutečného stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tato aktualizace je z 16. září 2017

A) V sekci „Informace o akcích“, jsou přidány krátká informace o jednání okresní konference a o společenském plesu.

B) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z konference a plesu.

C) V sekcích „Složení orgánů“ jsou provedeny změny podle skutečného stavu, jak vyplývá z usnesení okresní konference..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tato aktualizace je z 11. února 2018