OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

 

 

F o t o g a l e r i e

           Různorodá je činnost našich komunistů a nechá se o ní mnoho mluvit. Více než deset vět však napoví několik ilustračních fotografií, které přiblíží atmosféru panující na  akcích organizovaných KSČM nebo na kterých se komunisté účastní.

           Škarohlíd může škodolibě namítnout, že to na  některých akcích vypadá jako na výletě klubu důchodců. Může mít i částečně pravdu – je však věk charakterová  vada? Cožpak pravicoví představitelé nestárnou? Na fotografiích na vlastní oči uvidíte, jak to s  věkovou skladbou levice vypadá.

           Jednotlivé fotogalerie doporučujeme otevírat v novém panelu/okně z důvodu nemožnosti běžného návratu. Děkujeme za pochopení.