OV  KSČM  DOMAŽLICE

I n f o r m a c e    o    a k c í c h

           Život komunistů a jejich základních organizací na okrese Domažlice je poměrně pestrý. Jen se o tom málo ví. V běžných sdělovacích prostředcích se pouze negativně mluví o historické etapě vývoje našeho státu, kdy jsme se pokoušeli vybudovat spravedlivější společenský řád.

           Už jsme slyšeli i názor studentů: „Jak to, že jste neutekli, když to tu bylo tak špatné.“ I mládeži se už přestává líbit pouhopouhé negativní hodnocení, proto chceme prostřednictvím těchto stránek informovat o naší činnosti, co umíme a dokážeme.

           Můžete si přečíst o tom co chystáme – pozvánky na námi organizované akce, nebo informace o tom co proběhlo, včetně určitého hodnocení, popřípadě i ilustrujících fotografií, na které se zase můžete podívat v  naší „Fotogalerii“.