OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

          

KOMUNÁLNÍ  VOLBY  2010

           Vážení spoluobčané,

supervolební rok je za námi. Při pohledu na naše zastupitelské orgány všech stupňů nás napadá jednoduché zhodnocení těchto výsledků: „Co jsme si zvolili, to máme!“ Je to však opravdu tak jednoduché?

           Nejprve nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří bez  ohledu na zběsilou protikomunistickou hysterii pravicových politiků a téměř všech sdělovacích prostředků měli tu odvahu a dali svůj hlas kandidátům KSČM. Se vší vážností a odpovědností můžeme slíbit, že naši zastupitelé budou ze všech svých sil a  daných možností hájit Vaše zájmy.

           Nebude to vůbec jednoduché. Povolební jednání ještě nejsou uzavřena, ale už víme, že na mnoha radnicích bude situace vypadat úplně jinak, než jak rozhodli voliči svými hlasy. Všichni jsou ochotni spojit se se všemi, jen když z toho něco budou mít. Je zapomenut volební program, předvolební boj je minulostí, teď už se řeší kdo s  kým a co za to.

           Volební výsledky dávají tušit, že na mnoha radnicích to bude politický boj po celé funkční období. Ne však proto, že je třeba dělat práci lépe, efektivněji, levněji a se zaměřením na občany, ale proto, že se na nás funkce nedostaly, tak to těm druhým „osladíme“. Za  této situace jsou to zejména naši zastupitelé spolu s některými nezávislými, kdo se snaží o řádnou práci volených orgánů. Většině nezávislých však jejich snaha o smysluplnou práci vydrží pouze jedno funkční období a znechuceně skončí.

           Jsou i jiní, takzvaně nezávislí, kteří se do zastupitelstev dostanou pouze proto, že před volbami proklamují svoji nezávislost  a po volbách se spojí s kýmkoli, když se jim to zrovna hodí. Vždyť jaká může být nezávislost v politice? Jsme závislí na rodině, zaměstnání, na prostředí, v kterém se pohybujeme, na financích. Můžeme tedy o někom s plnou odpovědností říci, že je opravdu nezávislý?

           V letošních komunálních volbách bylo zaregistrováno celkem    28 744 kandidátek, což je o 1356 kandidátek více než při  komunál- ních volbách v roce 2006. Při pohledu na výsledek voleb vidíme, že „nezávislé“ kandidátky si přízeň voličů prakticky zachovaly. Nenabízí se tu cesta, jak dostat levicové zastupitele na naše radnice?

           V uplynulých dnech bylo zveřejněno velké množství názorů a stanovisek, které hodnotí výsledky voleb. Některé z nich si můžete přečíst v naší sekci „Přečtěte si“. Je smutnou skutečností, že nejméně můžeme souhlasit s hodnocením voleb, které zveřejnil VV  ÚV KSČM . Zdá se, že nejen pravicoví politici nevědí, čím a jak žijí naše města a vesnice.

 

Domažlice, 31. 10. 2010                         Tisková komise OV KSČM Domažlice