OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

           Výsledky komunálních voleb jsou všeobecně známé.

Skoro se chce říci: „co jsme si zvolili, to máme.“ Musíme

však uznat, že sice děláme poměrně obsáhlou předvolební

 agitaci, ale v rámci jakési „slušnosti“ se držíme při zdi

a ani anonymně nechceme rozkrývat úmysly některých

„nezávislých“ volebních seskupení, na která bohužel ještě značná část voličské veřejnosti slyší.

 

           Všeobecné znechucení občanské veřejnosti politikou potom způsobí, že jen mizivá část občanů se zajímá o vlastní výkon zastupitelského mandátu ze strany jím zvolených kandidátů. O to větší bývá rozčarování ve chvíli, kdy se výsledek práce zastupitelstva dotkne konkrétního občana. Zde vidíme obrovské rezervy v naší práci, vždyť předvolební agitace musí začít ihned po ukončení daných voleb. Několik týdnů či měsíců před dalšími volbami, to už je pozdě.

 

           Poučíme se?

 

K O M U N Á L N Í   V O L B Y   2014