OV KSČM Domažlice

Vítáme Vás, členy, sympatizanty a příznivce Komunistické strany Čech a Moravy na nově otevřených webových stránkách komunistů z bývalého okresu Domažlice. Ani před našim ideovými protivníky se neuzavíráme, vždyť jenom v dialogu je možné vyjasnit si vzájemné stanoviska a postoje a možná i zjistit, že  mnoho našich názorů a postojů je podobných těm Vašim.

         Žijeme v krásném kraji pod Čerchovem. Specifickými životními podmínkami se naše domovina vyznačovala už v dobách největší slávy chodských ochránců hranic českého království. Tato tradice přetrvávala až do dob nedávno minulých. Tehdy se říkalo, že jsme na konci světa, nyní zase, že to máme nejblíže do  Evropy. Ale jen lidé, kteří tu skutečně žijí a pracují, mohou všem říci, jaké byly i jsou „mezinárodní vztahy“ s lidmi žijícími na druhé straně hranice. Stále platilo a platí i nyní, že když se lidé chtějí domluvit, tak se domluví a vůbec nezáleží na  dobré znalosti jazyka, ani na barvě pleti, náboženském vyznání či politické příslušnosti.

         K tomu by chtěly přispět i naše webové stránky. Větší informovanost, možnost poznávání názorů druhých, to vše přispěje k tomu, aby náš kraj vzkvétal, lidem se zde dobře žilo a pracovalo.

                                                      Tisková komise OV KSČM Domažlice