2020 – volby do krajských zastupitelstev

           Opět jsou zde volby. V současné době volíme tak často, že by se mohlo zdát, že to je pro všechny zúčastněné naprostá rutina a tudíž bezproblémová záležitost. Opak je však pravdou.

           Zase se najdou volební strany, které se při přihlašování svých kandidátů nevypořádají řádně se zákonnými předpisy. Zase budou okrskové volební komise, pro které je problém splnit řádně jejich funkci. A vrcholem všeho jsou zmatení voliči.

Kdo se v těch stranách a koalicích má vyznat? Názvy různé až nejhrůznější, ale při pečlivém čtení kandidátky volič zjistí, že to je vlastně na té „spešl“ kandidátce s neznámým názvem „Franta od vedle“ (…a s celou rozvětvenou rodinou). No má to potom cenu chodit volit?

Samozřejmě, že má. Když nepůjdu volit já, půjde jiný a zvolí někoho, s kým já vůbec, ale opravdu vůbec nemohu souhlasit. Ale po řádném ukončení voleb je pozdě nadávat a kritizovat někde na náměstí či v hospodě. Další argument „nevoličů“ je, že si zvolení zastupitelé stejně po volbách udělají co budou chtít. Částečně je to pravda, ale musíme si uvědomit, že politika je umění možného a pokud nevyhraju volby s nadpolovičním počtem zastupitelů, musím utvořit koalici s někým, s kým se neshodnu v celém volebním programu. Tady je ale zase na každém voliči, aby toho „svého“ zastupitele nenechal spát na vavřínech a žádal po něm vysvětlení, proč a jak hlasuje, jak vlastně plní svůj volební program, kvůli kterému dostal voličům hlas. Má však běžný občan/volič v průběhu volebního období faktický zájem o to, jak je jeho kraj řízen?

Zašli jste se někdy podívat za „svým“ zastupitelem? Kolik je takových zastupitelů, že o ně slyšíme jenom před volbami? A  (ne)spokojený volič jen doma či v hospodě nadává. Proto běžně koluje tolik různých dezinformací o tom, co kdo proč jak a za kolik v zastupitelstvu schválil. Je to už taková naše typická vlastnost, že věříme spíše tomu horšímu…

V jedné písni Marty Kubišové se zpívá o návratu vlády do rukou lidu… Pomiňme to, kdy a za jakých okolností píseň vznikla. Uvědomí si běžný volič to, že je to vlastně jen Komunistická strana Čech a Moravy, která tuto myšlenku naplňuje? Vezměme si například naše heslo: „S lidmi pro lidi“. Komunisté si uvědomují, že sebelepší myšlenky, které nebudou vzaty za své širokou občanskou veřejností, zákonitě musí zaniknout. Komunistická myšlenka existuje pomalu dvě století. Komunisté mají na co navazovat, komunisté se ze svých minulých chyb poučili. Komunistická strana není žádná „létavice“, která se zjeví krátce před volbami, jasně zazáří a v průběhu volebního období zanikne, aniž by toho kdokoli litoval. A že takových komet za poslední tři desetiletí v naší zemi bylo… Poučí se český volič?

Zastupitelé za KSČM svými postoji, svými názory, svou prací pro veřejnost, celým svým životem jsou zárukou toho, že hlasy voličů pro KSČM nepadnou do volebních schránek nadarmo.

Domažlice, 1. 9. 2019                                      Tisková komise OV KSČM Domažlice