28. Společenský ples 2019

I pro okresní organizaci komunistů okresu Domažlice platí, že peníze jsou až na prvním místě. Tento zásadní důvod byl vedle snahy po určité změně základní příčinou toho, že se letošní společenský ples konal v Klenčí pod Čerchovem.

           Rovněž výběr hudby byl tímto ovlivněn. Podle reakce většiny přítomných však můžeme tvrdit, že se ples vydařil. Tradičně kvalitní předtančení skupiny Avanti z Domažlic, bohatá tombola a především návštěvníci, kteří se chtěli příjemně pobavit se svými přáteli, byly hlavními  důvody úspěšné akce.

V naší fotogalerii je umístěno několik fotografií, které ilustrují dobrou náladu, která v sobotu 16. února v Klenčí vládla.

Ing. Josef Bartoníček, Tisková komise OV KSČM Domažlice