Beseda s novinářem

Známý novinář z Halo novin přijel v sobotu 30. října besedovat s komunisty z domažlického okresu. Jeho téměř tříhodinové vyprávění – včetně odpovědí na dotazy posluchačů – se mohlo rozdělit na tři základní oblasti.

Tou první byla jeho účast na mimořádném sjezdu KSČM. Roman zde působil jako oficiální redaktor HaNo, proto mohl jako nezaujatý člověk (je členem KSČ) podat jiné informace, než třeba oficiální delegáti. Generační výměna, která na sjezdu proběhla, není bohužel úplná. Zřetelně to bylo vidět v diskuzi, kde se projevily různé názorové proudy, které bohužel nerespektují stávající společenskou realitu. Sociální a protiválečná politika musí být sjednocující pro celou levici. To se promítne i do politiky hospodářské.

V krátkosti se zmínil i o rozdílech mezi KSČ a KSČM. Základním důvodem vzniku KSČ je nesouhlas se závěry mimořádného sjezdu KSČ v roce 1989 – „odstřihnutí se“ od minulosti. Jak ukázaly poslední volby do Evropského parlamentu, spolupráce je možná.

Dále osvětlil, jak dnes funguje redakce HaNo a její jednotliví redaktoři. Zdůraznil roli tištěného deníku pro politickou stranu, ale i návaznost na internet.

Zmínil i nemalý vliv ekonomiky na vlastní obsah novin.

Ing. Josef Bartoníček, tisková komise OV KSČM Domažlice