II. Rebel je…

Slíbil jsem pokračování své úvahy spojené s osobou Jaromíra Kohlíčka, mnohými soudruhy (stejně jako já) označovaného za rebela. Co je rebel, jsme si již řekli, a tak raději něco málo o osobě Jaromíra.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

Vzdělání:

Vystudoval obor sklo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (promoce roku 1976, titul kandidát věd roku 1989). V letech 1976–1995 pracoval v řadě funkcí v podniku Sklo Union Teplice, kde zastával pozice sklář-technik, ředitel závodu, technický ředitel podniku a vedoucí obchodně-technických služeb, kde se stal spoluautorem dvou patentovaných vynálezů. V letech 1995–1998 byl ředitelem ocelárny.

Nutno podotknout, že Jaromír Kohlíček hovořil plynule německy, anglicky, francouzsky, rusky a částečně španělsky.

Politická kariera :

senátních volbách roku 1996 neúspěšně kandidoval do horní komory parlamentu za senátní obvod č. 32 – Teplice. Získal 18 % hlasů a nepostoupil do 2. kola. Ve volbách v roce 1998 byl zvolen do poslanecké sněmovny za KSČM (volební obvod Severočeský kraj). V letech 1998–2004 byl členem sněmovního zahraničního výboru pro evropskou integraci, kromě toho v letech 2002–2004 i členem výboru pro evropskou integraci jako jeho místopředseda. Mandát poslance obhájil ve volbách v roce 2002. Rezignoval na něj v červenci 2004, kdy byl zvolen za Českou republiku do Evropského parlamentu, kde působil ve výboru pro dopravu a turistiku a náhradníkem byl ve výboru pro zahraniční věci. Svůj mandát obhájil ve volbách roku 2009 a byl zařazen do Výboru pro dopravu a cestovní ruch.   Byl členem frakce Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 opět kandidoval, a to na 3. místě kandidátky KSČM. Získal však pouze 7 051 preferenčních hlasů, skončil na čtvrtém místě v rámci kandidátky (přeskočil ho Miloslav Ransdorf) a vzhledem k zisku pouze tří mandátů pro KSČM se do Evropského parlamentu nedostal. Zasedl v něm až 4. února 2016 jako náhradník po úmrtí Miloslava Ransdorfa.

komunálních volbách roku 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 byl opětovně zvolen do zastupitelstva města Teplice. V říjnu roku 2020 byl zvolen do Krajského zastupitelstva Severočeského kraje.

Jaromír Kohlíček patřil k reformním komunistům, kteří se snažili o změnu stylu práce a politického programu KSČM. Jeho myšlení a práci lze dokumentovat jeho slovy, která pronesl na půdě Evropského parlamentu: ,,Demokracie není anarchie. EU se musí vrátit k selskému rozumu“. Opět ten zakletý zdravý selský rozum, který je pojmem pro některé lidi naprosto nepochopitelný. Zažil jsem to s Jaromírem několikrát a věřte, že takových nachápavých lidí najdete i v KSČM mnoho. Byl kárán a projednáván i na půdě VV ÚV KSČM, celkem vzato dodnes vlastně svým zdravým rozumem nechápu proč. Nebyl oblíbencem nejvyššího vedení strany, i když svoji neúnavnou činorodostí jí prokazoval neskutečnou službu.

Pravda, byl trošku samorost – a v tom jsme si byli asi i trochu podobní. Mezi takové lidi můžeme počítat i mého předchůdce zastupujícího náš okres v ÚV KSČM. I on je také svým způsobem samorost, který ale o 15-20 let předběhl dobu, když ÚV KSČM předložil dokument nazvaný ,,Ovládněme internet“. Tehdy se mu vysmáli, ale dnes……………..? Kde už jsme mohli být? Napadá mi paralera s dávným výrokem jednoho funkcionáře KSČ, když odmítl vývoj polovodičů s tím, že je lepší vyvíjet vodiče celé. Ono ani pěstovat bojlery a prodávat je není nic moc, což je další moudro veřejně puštěné do éteru funkcionářem, který asi také nepochopil, co je to selský rozum. S Jaromírem se dobře diskutovalo, byl znamenitý vypravěč a zažil toho opravdu dost. Už jsem psal, že u mne doma jsme spolu prodiskutovali mnoho času, který s ním tak rychle ubíhal. Byl pro každou legraci a kupodivu nebyl zase až tak ješitný, pokud se týkala jeho samotného. Celkem snadno se seznamoval s lidmi a dokázal je zaujmout. Díky svým znalostem a schopnostem byl v každém veřejném vystoupení profesionál.

6. 12. 2020 tak zemřel člověk, který může být pro mnohé vzorem. Vím že hodně lidí se mnou nebude souhlasit, a možná i puknou zlostí, ale jsem rád, že jsem ho mohl poznat a nazývat se jeho přítelem.

Přeji Vám opět hezký den.

Ing. Petr Žáček