Na oběti válek nezapomínáme

Slunečné sobotní dopoledne 14. dubna využilo na osm desítek občanů z různých koutů Plzeňského kraje k návštěvě památníků na Výhledech. Tentokrát nebyl jejich cílem nejznámější památník Jindřicha Šimona Baara, nýbrž menší, ale o nic méně významné památníky obětem druhé světové války.

Zásluhou poslance Evropského parlamentu MUDr. Jiřího Maštálky došlo k obnovení památníku rudoarmějců, kteří v těchto místech zahynuli několik dnů před koncem války. Slavnostní odhalení provedl zástupce diplomatického sboru Ruské federace v České republice, Michail Ledeňov, generální konzul Ruské federace v Karlových Varech. A odhaloval s ním Valerii Konnov, první tajemník velvyslanectví Ruské federace v ČR a vedoucí Zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro organizaci vojensko – memoriální činnosti v ČR. Pan konzul ve svém projevu vzpomenul nezměrných válečných obětí z nejrůznějších zemí světa a poděkoval za to, že i v České republice stále žijí občané, kteří na tyto oběti nezapomínají.

Starosta městyse Klenčí pod Čerchovem Ing. Jan Bozděch (za KSČM), na jehož katastrálním území se pomníky nacházejí, krátce připomněl historické okamžiky dubna 1945, kdy k tragické události došlo.

Předseda OV KSČM Domažlice Petr Žáček a kandidát na senátora ve volebním obvodu č. 11 Josef Švarcbek uctili i padlé americké vojáky, jejich památník se nachází v bezprostřední blízkosti.

Po slavnostním shromáždění se přítomní rozjeli po okolí, aby i na jiných pamětních místech vzdali dík těm, kteří položili své životy za to, abychom my mohli žít v míru.

Tisková komise OV KSČM