O chodský džbánek

Sobotní dopoledne 9.listopadu patřilo v kuželně na Dílích Krajské soutěži družstev ,,O chodský džbánek“. Sešlo se zde celkem pět 4členných družstev z celého Plzeňského kraje.

1. skončilo družstvo Díly-Klenčí (513 bodů)

2. skončilo družstvo Plzeň (440 bodů)

3. skončilo družstvo Kvíčovice (392 bodů )

4. skončilo družstvo Tachov (388 bodů)

5. skončilo družstvo Hasiči Planá (348 bodů)

Mezi jednotlivci zvítězil v kategorii „muži“ František Novák z Klenčí (139 bodů) a v kategorii „ženy“ Johanka Pillmajerová (148 bodů) rovněž z Klenčí. Z mimodomácích byli pak nejlepší Václav Novák z Plzně (127 bodů) a Monika Hlásková (109 bodů).

Ceny výhercům společně předali místopředsedové KV KSČM RSDr. Miloslav Šimánek a Ing. Petr Žáček, který se i na závěr příjemného dopoledne s účastníky rozloučil.

Tisková komise OV KSČM