Okresní konference 2019

V sobotu 30. listopadu se konala okresní konference KSČM Domažlice v restauraci „U nádraží“ v Postřekově. Místo nebylo zvoleno náhodně. Ve stejných prostorách byla založena druhá organizace KSČ na našem okrese – 15. 3. 1932 se místní dělníci rozhodli, že už nechtějí mít nic společného s neakceschopnou ČSSD a založili stranickou organizaci – první byla v kdysi dělnické Kdyni – dnes je Kdyně silná bašta ODS.

Vedle základních a nutných „povinností“, které musí konference splnit, jako jsou volby nových okresních orgánů, volby delegátů na krajskou konferenci či na sjezd, byla hlavní myšlenkou konference příprava na volby do zastupitelstva kraje v příštím roce. Ve značně kritickém duchu se v tomto směru nesla zpráva předsedy OV, který vytýkal představitelům některých okresů našeho kraje i představitelům KV KSČM Plzeň značnou liknavost v přípravě. Pozoruhodné bylo, že na výtky žádný z představitelů KV nereagoval. Jen předseda KV ve svém vystoupení uvedl, že příprava na volby v našem kraji začne až po krajské konferenci, která je však až na konci února 2020.

S tímto přístupem komunisté našeho okresu však zásadně nesouhlasí a předvolební agitaci spouštíme okamžitě – naši kandidáti jsou vybráni, koncepce projednána, tak není nač čekat.

Atmosféru z konference nejlépe dokládají fotografie v naší FOTOGALERII.

Tisková komise OV KSČM Domažlice