Opravdu nová etapa ve vývoji KSČM?

Dne 23. 10. 2021 v TOP hotelu Praha proběhl mimořádný sjezd KSČM, který měl za úkol zvolit nové vedení strany. To se koneckonců povedlo a novou předsedkyní byla zvolena Kateřina Konečná.

Delegáti vyslyšeli i její přání zvolit si svůj tým, ve který by měla důvěru. Z původního vedení strany tak zůstali Petr Šimůnek a Milan Krajča, po boku nové předsedkyně byli zvoleni místopředsedové Marie Pěnčíková a Leo Luzar.

Do čela ústřední revizní komise se postaví Jiří Horák a Vladimír Chaloupka bude řídit ústřední rozhodčí komisi.

Ve složení ústředního výboru a jeho výkoného výboru k podstatným změnám nedošlo. Pravděpodobně tak nedojde ani k podstatným změnám ve vedení krajů a okresů, které jsou zapotřebí stejně, jako bylo nutné obměnit samotné vedení strany. Je otázkou, zda volba nového vedení je počátkem skutečných změn nebo jen další kosmetickou úpravou. Věřme v to první, protože volič, ač si to mnozí myslí, není hlupák a velice rychle pozná, zda změny jsou skutečné nebo jen předstírané.

Průběh samotného sjezdu nikterak nevybočil ze zajetých kolejí a připravil delegátům mnoho prodlev, čekání a v diskusi řešení otázek, které příliš nesouvisely s hlavním úkolem a podstatou mimořádného sjezdu. V tom jsme tedy žádné pozitivní překvapení nepřinesli, což dokumentuje i osud ,,Prohlášení sjezdu“ připraveného pro veřejnost. To nakonec zveřejnitelné prostě nebylo. Byl jsem ten, kdo podal návrh, aby ve své současné podobě nebylo součástí dokumentů sjezdu.

Delegáti vyzvali odcházející poslance k tomu, aby straně věnovali polovinu svých odchodných platů a rovněž zavázali nové vedení, že nesmí prodávat nemovitosti v majetku strany – bez ohledu na to, zda jsou využívané či ne.

I to je důkaz rozporuplného jednání a rozhodování, které z jedné strany můžeme akceptovat, a z druhé nám vyrobí vrásky na čele, zvlášť pokud si uvědomíme budoucí finanční situaci, ve které se KSČM ocitne.

Sjezdu se zúčastnilo 326 delegátů, ale 3 delegátům z okresu Trutnov byly mandáty odebrány.

Nejbližší jednání ÚV bylo naplánováno na 11. 12. 2021. Co bude jeho obsahem, a zda se změny dotknou i na neparlamentní stranu, poměrně rozsáhlého stranického aparátu, to je otázkou a úkolem pro nově zvolené vedení strany, kterému můžeme popřát odvahu, sílu i trpělivost kombinovanou s úspěchem.

Ing. Petr Žáček, předseda OV KSČM Domažlice, delegát mimořádného sjezdu KSČM