Pietní akty 2021

Nepříliš bohatá je naše činnost v době „koronavirové“. Za žádné situace však nezapomeneme uctít památku těch, kteří položili své životy za to, aby německý fašismus byl co nejdříve poražen a my mohli žít v míru.

Je vlastně úplně jedno, kde se ty skromné památníky nachází, kdo je ve většině z nich pohřben. Důležitá je jejich společná myšlenka – ta, která spojuje tyto padlé a měla by spojovat i nás: Touha po míru, po klidném a spokojeném životě.

K tomu chtějí přispět i zástupci komunistů z našeho okresu, kteří se na pietních aktech v letošním roce podíleli. Spojili jsme se přitom se všemi, kterým myšlenka po mírovém životě není cizí, tak jako nebyla cizí těm padlým.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!!!