Postřekov není Praha 6

Odhalení pamětní desky obětem války v chodském Postřekově

           Na rozdíl od některých nadobčanů z Prahy, na Chodsku pomníky a pamětní desky obětem války nepoškozujeme, ani v médiích neusilujeme o jejich likvidaci. U nás se zhotovují a slavnostně odhalují nové. U příležitosti narozenin generála Josefa Buršíka (nar. 11. 9. 1911), hrdiny Sovětského svazu, na popud plukovníka Václava Volfíka (předsedy ZO KSČM v Postřekově) a za přispění České obce legionářské, byla dne 7. 9. 2019 v prostorách radnice chodské obce Postřekov odhalena nová pamětní deska obětem války. Této události se zúčastnili příslušníci 1. tankové roty aktivních záloh, starosta a zastupitelé obce, žijící pozůstalí po obětech války, členové národopisných souborů, občané obce Postřekov a pozvaní novináři .

Celý obřad začal nástupem 1. tankové roty, proslovem plk. Volfika a starosty obce, pokračoval položením věnců a květin u památníku generála Josefa Buršíka doprovázeným čestnými salvami a zpívanou hymnou.

Následně se celý průvod odebral k pomníku učitele Jana Čápa, kde byla slavnostně položena kytice a plk. Volfík vzpomenul tuto tragickou událost, ke které došlo v průběhu 2. světové války (9. 9. 1944).

Celý ceremoniál byl ukončen shromážděním u radnice obce, kde za přítomnosti žijících pozůstalých byla odhalena pamětní deska obětí války s jejich jmény, opět s proslovem plk. Volfíka a poděkováním starosty obce.

Celý obřad probíhal za účasti pozvaných novinářů a velkého zájmu místních občanů. Myslím, že toto je správná odpověď na snahy o přepisování dějin a snahy o likvidaci pomníků obětem války, snahy o zapomenutí jejich hrůz. Po ukončení 1. sv. války všichni politici slibovali, že se to už nikdy nebude opakovat a že nikdy nezapomeneme. To jim však vydrželo jen pár let . Po 2. sv. válce se situace opakovala v bledě modrém. Sice po delší době, ale zase stojíme před dalším možným celosvětovým válečným konfliktem. Opět se přepisují dějiny a opět se mezi obyčejné lidi vnáší sváry a nenávist. Kolik válek bude muset lidstvo ještě absolvovat, aby konečně dostalo rozum ?

Plk. Václav Volfík v Postřekově působí jako živoucí kronika historie obce a osudů obětí války. Však také mnohé z nich znal osobně a i ve svých 90 letech je neuvěřitelně vitální a o mnohých událostech dokáže nejen pravdivě, ale i poutavě vyprávět. V přítomnosti tohoto člověka nelze hlásat nepravdy a lži o naší historii. I když je členem mnohde nenáviděné KSČM, zde je oblíbeným a uznávaným člověkem. Většinou není místními občany oslovován pane Volfíku, ale strejdo nebo strýčku. Kéž bychom takových lidí měli ve společnosti více. Václave Volfíku, strýčku, děkujeme a buď nám všem vzorem a příkladem.

Ing. Petr Žáček, předseda OV KSČM Domažlice