Teze pro volby do ZPK

Omezení kamionové dopravy při zpoplatnění silnice I. třídy č. 26, které nezbytně povede k převedení této dopravy na silnice I. třídy č. 20 a 22 přes silnici II. třídy č. 184. Již nyní bylo založeno Česko-německé sdružení obcí požadujících buď nezpoplatňovat silnici I. třídy č. 26 vůbec nebo zpoplatnit i ostatní zmíněné silnice. (Naše řešení jde dál – výstavba a dokončení železničního koridoru, převod kamionové dopravy na železnici, výstavba obchvatů měst a obcí na trasách výše uvedených silnic.)

Zajištění bezpečnosti obyvatel příhraničních oblastí, kde jsou zřízeny tzv. ubytovny pro zahraniční dělníky a z německé strany jsou ubytovaní tzv. migranti. Obě skupiny vyvolávají obavy obyvatel a je již známo několik nepříjemných incidentů s nimi.

Zavést urychleně účelné opatření k zadržování vody v krajině a zabezpečit dostatek pitné vody pro všechny obyvatele PK. (Oblast se týká povodí, zemědělství, lesnictví, činností obcí i firem v regionu.)

Zajistit dostupnou zdravotní péči rovnomětně v celém kraji. Funkční síť krajských i státních zdravotních zařízení. Místo rušení zdravotnických zařízení zabezpečit lékaře a zdravotní personál

Podporovat občanské hnutí a spolky, které zabezpečují společenský život v menších obcích a věnují se volnočasovým aktivitám mládeže.