Volby

Volby roku 2020 jsou minulostí. Děkujeme za vaše hlasy. Jejich množství i rozložení po jednotlivých krajích naší republiky budou určitě podrobeny důkladné analýze.

Pravdou je, že je to odraz množství i kvality odvedené práce. Nemyslíme tím jen práci v krajských zastupitelstvech, ale ve všech oblastech života, mediální činnost nevyjímaje.

Poučíme se???